#fingerfood Instagram Photos & Videos

fingerfood - 843.9k posts

Top Posts

 • #پارتى_فود#فينگرفود

نقاش ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ
ﻧﻘﺎﺵ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁ...
 • #پارتى_فود #فينگرفود نقاش ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ ﻧﻘﺎﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺘﻦ، ﭘﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺱ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻠﻤﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮﺩ!!! ﻧﻘﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ماﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻄﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . #فينگرفود #اسپرينگ_رول_رست_بيف #شامى #ريچ_رول #رولت_كوكوسبزي #سمبوسه #دلمه #تهچين #شات_ميگو #برگر #تجريشى_كيترينگ #خوشمزه #آموزش_آشپزی #fingerfood #chef #cooking #sambosa #shami #richroll #tahchin #food
 • 1600 45 3 days ago

Latest Instagram Posts

 • ฝึกหยิบผลไม้แม่จะฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่หยิบกินเข้าปากก็ไม่เป็นไร ยิ่งเลอะยิ่งมีประสบการณ์ธรรมดาแก้วมังกรถ้าปั่นนี่ชอบกินมาก #Fingerfood
#dragonfr...
 • ฝึกหยิบผลไม้แม่จะฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่หยิบกินเข้าปากก็ไม่เป็นไร ยิ่งเลอะยิ่งมีประสบการณ์ธรรมดาแก้วมังกรถ้าปั่นนี่ชอบกินมาก #Fingerfood #dragonfruit #austinandatom #11months9days #babyboy #18JAN19
 • 4 0 41 minutes ago
 • BUFFALO CHICKEN SLIDERS
📲 Follow @mylowcarbmeal for a daily load of low carb/keto meals!
🙋🙋‍♂️ Tag a friend with whom you want to eat these supe...
 • BUFFALO CHICKEN SLIDERS 📲 Follow @mylowcarbmeal for a daily load of low carb/keto meals! 🙋🙋‍♂️ Tag a friend with whom you want to eat these super healthy miniburgers. - IMAGE: Shoutout to @therealfoodrds for this fantastic creation ❤️ Follow them for the recipe as their profile is stuffed with great dishes! - And I am heading to a gym after more than four days I finally beat the evil flu. I wished myself for Christmas a sports watch compatible with mobile, and I have to admit, some interesting information came to the surface. I kept running since fours years, and beside one year when I was pregnant, quite regularly. But I never measured my heartbeat, first now. I found out that more than 80% of the time I am running (which is at least one hour) I was in the red zone - dangerous zone. Which first isn't healthy from the long-term view, and second it doesn't bring results. (Which is true, cause I have been able to run long distances without a stop, but my time was always the same for years). So know I strengthen my heart with LISS, which is killing me though because I hate slow tempo :D, but it is the only way how to get better. And why am I saying this? I heard many times people complaining about being active, going to the gym, etc., and seeing no results on their bodies. I am not a personal trainer, but I do learn from my own mistakes, and I think by some of them this could be the reason. The most effective way to burn calories is to keep your heartbeat between 50-60% of your maximum heartbeat (MH=220-your age). Was it helpful for you? Please leave a comment 😊 - - #realfood #mylowcarbmeal #whole #lowcarbliving #lowcarblifestyle #sugarfreelife #glutenfreefood #weightlossfood #weightlosstips #lowcarbfam #healthyjunkfood #fingerfood #miniburger #lowcarbrecipes #lowcarbfood
 • 18 0 an hour ago
 • 😋😋😋 خب اینم از اماده شدش برای پخت این غذا من یک بسته ی یک کیلویی کیلکا رو پاک کردم.پوسش رو نیاز نیست بگیرید ولی سر، دم و باله ی زیر شکم و باله ی...
 • 😋😋😋 خب اینم از اماده شدش برای پخت این غذا من یک بسته ی یک کیلویی کیلکا رو پاک کردم.پوسش رو نیاز نیست بگیرید ولی سر، دم و باله ی زیر شکم و باله ی پشت رو باید بگیرید شکمشم خالی کنید استخوان وسطشم بردارید خیلی راحت در میاد. بعد شستم با سیروپیاز و موسیرو تخم مرغ و گشنیز جعفری ک مقدار جعفریش بیشتره و همینطور نمک فلفل زرد چوبه دارچین ۱ ق م و تخم گشنیز ۱ ق م تو بلندر حسابی مخلوط کنید که یه خمیر یکدستی بشه. بعد با قاشق یه مقدار بزارید دستتون ک خیس کردید حالت بدید و تو روغن سرخ کنیدش. اگر ازون دسته آدمایی هستید ک از بوی ماهی بدتون میاد مقدار سیر و دارچین و یا هر ادویه ای ک میزنید رو بیشترش کنید. در ضمن این کتلت با هر ماهی ای ک استخوان نداره قابل درست شدنه. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید.. #cuisine #appetizer #vegetarianfood #vegetable #fullbreakfast #garnish #recipe #leafvegetable #mediterraneanfood #fingerfood #iranianfood #iranfood #iran
 • 65 1 an hour ago
 • ~Il vino è la poesia della terra~
Mario Soldati 
A questa massima sembra ispirarsi la bellissima etichetta del Barbera d’Asti Montebruna di Braida,...
 • ~Il vino è la poesia della terra~ Mario Soldati A questa massima sembra ispirarsi la bellissima etichetta del Barbera d’Asti Montebruna di Braida, le cui lettere raffigurano gli appezzamenti di terreno, i filari e i versi delle poesie ad essi ispirate. Così, attraverso un naturale processo di identificazione tra la vigna e le rime a lei dedicate, si è data voce a una terra che ha molto da raccontare e dato forma al suo vino che ha già molto da dire. È un vino che colpisce per i profumi molto netti di ciliegia matura e frutti rossi. Il sapore in bocca è profondo, pieno e armonico con finale lungo, persistente e leggermente ammandorlato. Eccellente, equilibrato e fragrante sarà il compagno ideale di uno dei piatti più succulenti della nostra #apericena di questa sera, le orecchiette con broccoli e salsiccia. Ma il menù prevede tante altre prelibate pietanze, vediamo insieme quali: Lasagne al salmone, riso con verdure grigliate e primosale, polpette di tacchino all’arancia, quiche prosciutto e formaggio, sfogliata con zucchine e taleggio, quiche al brie e pomodori, schiacciata alla salvia, patate, parmigiano e lardo e poi... verdure grigliate, rotolo di omelette con speck funghi ricotta e nocciole, bruschette con salsiccia e stracchino, sushi all’italiana, pan brioche e cornettini salati e per chiudere in dolcezza... #Sachertorte 😃 Altri abbinamenti consigliati: Torte rustiche, schiacciata con patate parmigiano e lardo: Spumante Metodo Classico Pas Dosé Lini 910 - Emilia Romagna Sushi all’italiana: Rosato Toscana Igt Alìe Frescobaldi 2017 (Vermentino/Syrah) Lasagne al salmone: Gewürztraminer Alto Adige Doc Peter Zemmer 2017 Riso con verdure grigliate e primosale: Sauvignon Blanc Marlborough Kim Crawford - Nuova Zelanda Polpette di tacchino all’arancia: Bianco Terre Siciliane Igt Quojane Barone di Serramarroco 2017 (Zibibbo secco) Omelette con speck funghi ricotta e nocciole: Pinot Nero Alto Adige Doc Abbazia di Novacella 2017 Bruschette con stracchino e salsiccia: Chianti Docg Barone Ricasoli 2017 1 drink + buffet 10 euro Dalle 19 Per prenotazioni 06 88642695 Vi aspettiamo numerosi come sempre 🍷😃🍾🥂💃🏻🍻🍹🍺🍸
 • 9 1 1 hours ago
 • ~Il vino è la poesia della terra~
Mario Soldati 
A questa massima sembra ispirarsi la bellissima etichetta del Barbera d’Asti Montebruna di Braida,...
 • ~Il vino è la poesia della terra~ Mario Soldati A questa massima sembra ispirarsi la bellissima etichetta del Barbera d’Asti Montebruna di Braida, le cui lettere raffigurano gli appezzamenti di terreno, i filari e i versi delle poesie ad essi ispirate. Così, attraverso un naturale processo di identificazione tra la vigna e le rime a lei dedicate, si è data voce a una terra che ha molto da raccontare e dato forma al suo vino che ha già molto da dire. È un vino che colpisce per i profumi molto netti di ciliegia matura e frutti rossi. Il sapore in bocca è profondo, pieno e armonico con finale lungo, persistente e leggermente ammandorlato. Eccellente, equilibrato e fragrante sarà il compagno ideale di uno dei piatti più succulenti della nostra #apericena di questa sera, le orecchiette con broccoli e salsiccia. Ma il menù prevede tante altre prelibate pietanze, vediamo insieme quali: Lasagne al salmone, riso con verdure grigliate e primosale, polpette di tacchino all’arancia, quiche prosciutto e formaggio, sfogliata con zucchine e taleggio, quiche al brie e pomodori, schiacciata alla salvia, patate, parmigiano e lardo e poi... verdure grigliate, rotolo di omelette con speck funghi ricotta e nocciole, bruschette con salsiccia e stracchino, sushi all’italiana, pan brioche e cornettini salati e per chiudere in dolcezza... #Sachertorte 😃 Altri abbinamenti consigliati: Torte rustiche, schiacciata con patate parmigiano e lardo: Spumante Metodo Classico Pas Dosé Lini 910 - Emilia Romagna Sushi all’italiana: Rosato Toscana Igt Alìe Frescobaldi 2017 (Vermentino/Syrah) Lasagne al salmone: Gewürztraminer Alto Adige Doc Peter Zemmer 2017 Riso con verdure grigliate e primosale: Sauvignon Blanc Marlborough Kim Crawford - Nuova Zelanda Polpette di tacchino all’arancia: Bianco Terre Siciliane Igt Quojane Barone di Serramarroco 2017 (Zibibbo secco) Omelette con speck funghi ricotta e nocciole: Pinot Nero Alto Adige Doc Abbazia di Novacella 2017 Bruschette con stracchino e salsiccia: Chianti Docg Barone Ricasoli 2017 1 drink + buffet 10 euro Dalle 19 Per prenotazioni 06 88642695 Vi aspettiamo numerosi come sempre 🍷😃🍾🥂💃🏻🍻🍹🍺🍸 @parsifalwinebar
 • 9 2 1 hours ago
 • ORGANIC GRANOLA SNACK

Sesuai untuk bayi berumur dari 8 bulan
Berat bersih 150g
Harga RM28
Exp date: Setahun dari tarikh pengeluaran

Cara penyimpa...
 • ORGANIC GRANOLA SNACK Sesuai untuk bayi berumur dari 8 bulan Berat bersih 150g Harga RM28 Exp date: Setahun dari tarikh pengeluaran Cara penyimpanan: simpan di tempat dingin dan kering 100% diperbuat dari 'rolled oats' organik, kismis, aprikot, buah tin (figs) dan minyak kelapa dara organik. Sesuai dijadikan sarapan atau snek sihat untuk bayi. Pilihan penggunaan: -Sesuai sebagai snek untuk bayi dan kanak-kanak -Dicampur dengan susu, yogurt dan lain-lain -Ditambah sebagai bahan untuk hidangan 'finger food' bayi atau kek, puding dan lain-lain . . Jom wasap minK di 018 207 6790 . . . . #ajimaura #super100k #Malaysian #bazaarpaknil #Malaysia #Baby #BabyFood #MakananBayi #BabySnacks #babyfood #fingerfood #organicbabyfood #makananbayi
 • 6 1 1 hours ago
 • Ready for the playoffs this weekend? You need these DROOL-WORTHY Baked Garlic Parmesan Chicken Wings for game day! 🤤🤤😆.
.
I am honestly not a hu...
 • Ready for the playoffs this weekend? You need these DROOL-WORTHY Baked Garlic Parmesan Chicken Wings for game day! 🤤🤤😆. . I am honestly not a huge sports fan, but when it comes to game day food...I am ALL about the game day food!! 👌🏼🙌🏼 . . These wings are baked, not fried, so it means so much healthier for you! But it is also super crispy using a special method of baking. They are packed with gorgeous flavors made out of parmesan and garlic. . Grab this NEW recipe at joyousapron.com! Tap here @joyous.apron to find the link! (Link in my profile)
 • 36 13 2 hours ago
 • Dinner!
💚butternut squash and chickpea coconut curry 💚white rice .
Usually it’s only lunchtime that Everett doesn’t want to eat, but all day toda...
 • Dinner! 💚butternut squash and chickpea coconut curry 💚white rice . Usually it’s only lunchtime that Everett doesn’t want to eat, but all day today was a struggle. I’m hoping it was just teething woes. All he wanted to eat tonight was rice. I managed to get him to eat the curry if there was a higher rice to curry ratio in each bite.
 • 14 2 2 hours ago
 • Such a cutie while eating🍔 so... almost 24/7😂
 • Such a cutie while eating🍔 so... almost 24/7😂
 • 866 38 12:28 PM Dec 3, 2018