@judink Instagram Profile 2 days ago

Trời nắng thì kêu như nghoé ý ở đấy mà xạo quần 😁